להתבונן, לשאול, לגלות

לראות את כל הצבעים שבעולם

לראות תמיד, בכל גיל

לראות רחוק, ללא גבולות

לראות את הגוונים והאורות

לראות ברור, להיות חופשי

טקסט מעל התמונה

בדיקה של הטקסטים

בדיקה של הטקסטיםשדגכשדגכ שדגכש

כל טקסט שתכתוב פה יופיע לצד התמונה אם היא מיושרת לשמאל ךשלחדג כךלשחד גךלכח


 

טקסט מתחת לתמונה